Schließen

DIE BETAVERSION DES PORTALS IST JETZT ONLINE!

Besuchen Sie die Betaversion des Europäischen Justizportals und lassen Sie uns wissen, was Sie darüber denken!

 
 

Navigationsleiste

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Rumänien

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?


Nationell ECLI-koordinator

Justitieministeriet är den nationella samordnaren ECLI — Länken öppnas i ett nytt fönsterdti@just.ro

Landskod

Rumänien har följande landskod: [SV]

Uppbyggnaden av nationella ECLI

ECLI infördes i rumänska domstolar i slutet av 2015.

ECLI tilldelas automatiskt, via det elektroniska ärendehanteringssystemet (Ecris), domar som avkunnats sedan 2007 av domstolarna (Högsta kassationsdomstolen, appellationsdomstolen, appellationsdomstolen och distriktsdomstolarna). För domstolsbeslut som meddelats efter den 15 december 2015 finns även ECLI i pappersformat.

Det finns för närvarande ingen nationell onlinebas för rättspraxis som är kopplad till e-juridikportalens ECLI-sökmotor. Det finns dock en databas där alla domar som avkunnats av rumänska domstolar under 2010 hämtas från Ecris-systemet och offentliggörs i anonymiserad form – ROLIILänken öppnas i ett nytt fönster, som för närvarande håller på att utvecklas.

I Rumänien består ECLI-koden av följande:

  • ”ECLI”.
  • landskod ”RO”.
  • Domstolskod – förteckning över domstolskoder som finns härPDF(256 Kb)SV.
  • det år då domen meddelades.
  • ett serienummer bestående av det interna numret för motsvarande elektroniska register i Ecris-systemet (unikt på domstolsnivå) och det beslutsnummer som beviljats i registret över domstolsbeslut (unikt för registret).

Exempel:

ECLI-kodenför en dom som meddelats av distriktsdomstolen i Bukarest 4 kan se ut på följande sätt: ECLI: RO: JDS4B: 2017:001.004053, där ”JDS4B” är domstolskoden, ”2017” – året för domen, ”001” – det interna numret för motsvarande elektroniska register i Ecris-systemet och ”004053” är beslutsnumret.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 17/11/2020