Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Cesta

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Identifikátor evropské judikatury (ECLI) - Slovensko


Vnitrostátní koordinátor ECLI

Vnitrostátní koordinátorem ECLI je sekce informatiky a řízení projektů Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky – e-mail: Odkaz se otevře v novém okně.ecli@justice.sk

Kód země

Kód země pro Slovenskou republiku je: [SK]

Vytváření vnitrostátního ECLI

Identifikátor ECLI se vytvoří v okamžiku vydání soudního rozhodnutí. Identifikátor ECLI je uveden pouze u soudních rozhodnutí, která jsou vydana po 25. červenci 2011.  V případě soudního rozhodnutí vydaného před 25. červencem 2011, které bylo napadnuto odvoláním po 25. červenci 2011, je toto soudní rozhodnutí jakož i ostatní rozhodnutí uvedené ve spise rovněž s identifikátorem ECLI.

Příklad ECLI pro Slovenskou republiku:

ECLI:SK:OSBA1:2011:0123456789.123

OSBA1 = zkratka soudu

2011 = rok

0123456789 = IČS (Identifikační číslo spisu)

123 = pořadové číslo rozhodnutí v spise


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 10/11/2020