Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

European Case Law Identifier (ECLI) - Slovakiet


National ECLI-koordinator

Den nationale ECLI-koordinator er det slovakiske justitsministeriums projektstyringsafdeling – e-mail: Link åbner i nyt vindueecli@justice.sk

Landekode

Slovakiets landekode er: [SK]

Dannelse af en national ECLI-kode

Der dannes en ECLI-kode, når en dom er afsagt. Kun domme, der er afsagt efter den 25. juli 2011, forsynes med et ECLI-nummer. Hvis en dom, der er afsagt før den 25. juli 2011, appelleres efter den 25. Juli 2011, forsynes denne og alle andre domme i sagen dog også med en ECLI-kode.

Eksempel på en slovakisk ECLI-kode:

ECLI:SK:OSBA1:2011:0123456789.123

OSBA1 = forkortelse for retten

2011 = året

0123456789 = IČS (filidentifikationsnummeret)

123 = dommens serienummer i filen


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 10/11/2020