Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI) - Slovakkja


Il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI

Il-koordinatur nazzjonali tal-ECLI huwa t-Taqsima tal-Informatika u l-Ġestjoni tal-Proġetti tal-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Slovakka – email: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaecli@justice.sk

Il-kodiċi tal-pajjiż

Il-kodiċi tal-pajjiż tar-Repubblika Slovakka huwa: [SK]

Il-ħolqien ta’ kodiċi ECLI nazzjonali

Kodiċi ECLI jinħoloq meta tinqata' sentenza. Sentenzi maqtugħa wara l-25 ta' Lulju 2011 biss jingħataw numru ECLI. Jekk sentenza maqtugħa qabel il-25 ta’ Lulju 2011 tiġi appellata wara l-25 ta’ Lulju, din is-sentenza flimkien ma’ sentenzi oħrajn f’dak il-proċess jingħataw kodiċi ECLI wkoll.

Eżempju ta' kodiċi ECLI għar-Repubblika Slovakka:

ECLI:SK:OSBA1:2011:0123456789.123

OSBA1 = l-abbrevjazzjoni għall-qorti

2011 = is-sena

0123456789 = IČS (in-numru ta' identifikazzjoni tal-proċess)

123 = in-numru tas-serje tas-sentenza fil-proċess


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

L-aħħar aġġornament: 01/07/2019