Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) - Słowacja


Krajowy koordynator ds. ECLI

Krajowym koordynatorem ds. ECLI jest Wydział ds. Systemów Informatycznych i Zarządzania Projektami Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej – e-mail: Link otworzy się w nowym oknieecli@justice.sk

Kod państwa

Kodem państwa Słowacji jest: [SK].

Wygenerowanie krajowego ECLI

Europejska sygnatura orzecznictwa (ECLI) zostaje wygenerowana w momencie wydania orzeczenia. Jedynie orzeczenia wydane po 25 lipca 2011 r. otrzymują europejską sygnaturę orzecznictwa. Jeżeli orzeczenie wydane przed 25 lipca 2011 r. zostało zaskarżone po 25 lipca 2011 r., orzeczenie to i inne orzeczenia w tej sprawie również otrzymują ECLI.

Przykłady ECLI – Republika Słowacka:

ECLI:SK:OSBA1:2011:0123456789.123

OSBA1 = skrót oznaczający sąd, który wydał orzeczenie

2011 = rok

0123456789 = IČS (sygnatura akt)

123 = numer porządkowy orzeczenia


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Ostatnia aktualizacja: 01/07/2019