Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI) - Slovakien


Nationell samordnare för ECLI (European Case Law Identifier)

Den nationella samordnaren för ECLI är det slovakiska justitieministeriets avdelning för informationsteknik och projektledning – e-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterecli@justice.sk

Landskod

Landskoden för Republiken Slovakien är: [SK]

Uppbyggnaden av nationella ECLI-koden

En ECLI-kod genereras när ett domstolsavgörande meddelas. Endast avgöranden som meddelats efter den 25 juli 2011 ges ett ECLI-nummer. Om ett avgörande som meddelats före den 25 juli 2011 överklagats efter den 25 juli 2011, ges detta avgörande och alla andra avgöranden i den akten en ECLI-kod.

Exempel på en ECLI-kod för Republiken Slovakien:

ECLI:SK:OSBA1:2011:0123456789.123

OSBA1 = förkortning för domstolen

2011 = år

0123456789 = IČS (aktens identifieringsnummer)

123 = serienummer för avgörandet i akten


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 10/11/2020