Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europæisk fuldbyrdelsesordre


Link åbner i nyt vindueDet europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument indgår i en enkel procedure, der kan anvendes i forbindelse med grænseoverskridende ubestridte krav. Proceduren giver mulighed for, at en dom vedrørende et ubestridt krav, der afsiges i én medlemsstat, let kan anerkendes og fuldbyrdes i en anden medlemsstat.


For at kvalificere en dom som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument anvender retten en standardblanket, der findes her.

Når en domstol har udstedt et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, skal det sendes til fuldbyrdelsesmyndigheden i den medlemsstat, hvor skyldneren bor, eller hvor dennes aktiver befinder sig.

Sammen med det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument skal der sendes en kopi af den oprindelige dom og eventuelt en oversættelse af tvangsfuldbyrdelsesdokumentet, afhængigt af hvilke sprog der accepteres af den fuldbyrdende myndighed i den anden medlemsstat. Ingen andre formaliteter skal være opfyldt, før dommen kan fuldbyrdes i den anden medlemsstat.

Relevante links

Practice guide for the application of the Regulation on the European Enforcement OrderPDF(1310 Kb)en

Det europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokument – medlemsstaternes meddelelser og et redskab til at søge efter kompetente retter/myndigheder


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 18/01/2019