Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europeisk exekutionstitel


Den Länken öppnas i ett nytt fönstereuropeiska exekutionstiteln är ett okomplicerat förfarande som används i samband med obestridda fordringar som har anknytning till flera länder. Förfarandet ger möjlighet att på ett enkelt sätt få en dom om en obestridd fordran som meddelats i en medlemsstat erkänd och verkställd i en annan medlemsstat.


För att intyga att en dom är en europeisk exekutionstitel ska domstolen använda ett standardformulär som finns här.

När domstolen väl har utfärdat den europeiska exekutionstiteln ska den sändas till den verkställande myndigheten i den medlemsstat där gäldenären är bosatt eller har sina tillgångar.

Utöver den europeiska exekutionstiteln ska en kopia av den ursprungliga domen översändas. Det kan också krävas en översättning av intyget om europeisk exekutionstitel, beroende på vilka språk som godtas av den verkställande myndigheten i den andra medlemsstaten. Om dessa formella krav är uppfyllda kan domen verkställas i den andra medlemsstaten.

Relaterad länk

Handbok för tillämpningen av förordningen om en europeisk exekutionstitelPDF(1115 Kb)sv

Europeisk exekutionstitel – anmälningar från medlemsstaterna och sökverktyg för att leta fram behörig domstol/myndighet


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 18/01/2019