Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europski ovršni naslov - Francuska


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

France

Recognising and enforcing judgements in civil and commercial matters - European enforcement order


1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Zahtjev za ispravak naloga za izvršenje u slučaju materijalne pogreške ili za njegovo povlačenje ako je izdan pogreškom, kako je navedeno u članku 10. stavku 2., potrebno je uputiti voditelju tajništva suda koji je izdao nalog.

Žalbu protiv odluke kojom se odbija zahtjev za ispravak ili povlačenje moguće je podnijeti predsjedavajućem sucu.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Postupak preispitivanja iz članka 19. redovni je postupak primjenjiv na odluke suda koji je izdao izvorni nalog za izvršenje.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Za registriranje europskih naloga za izvršenje koje su poslali vjerovnici prihvaćaju se francuski, engleski, njemački, talijanski i španjolski jezik.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Tijela iz članka 25. Uredbe jesu javni bilježnici ili pravne osobe vlasnici javnobilježničkih ureda u kojima se čuvaju izvornici isprava.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 13/05/2019