Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste - Bulgaria


TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Bulgaria

Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano – Siviili- ja kauppaoikeuden alan tuomiot – Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste


1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Ensimmäisen asteen tuomioistuin voi asiaa tutkittuaan oikaista tai peruuttaa riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen (siviiliprosessilain 619 §:n 4 momentti).

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Velallinen voi esittää asetuksen 19 artiklan mukaisesti korkeimmalle kassaatiotuomioistuimelle hakemuksen asianomaisen tuomion tutkimiseksi uudelleen. Tuomioistuin tutkii hakemuksen siviiliprosessilain 24 luvun (voimassa olevien päätösten kumoaminen) mukaisesti.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Bulgarian tasavalta nimeää bulgarian kielen.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Toimivaltainen viranomainen on tuomioistuin, jonka alueella virallinen asiakirja on annettu (siviiliprosessilain 619 §:n 1 momentti).


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 11/09/2020