Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument - Cypern


1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

1. Procedurer vedrørende berigtigelse og tilbagekaldelse (Art. 10(2))

Fremgangsmåden ved berigtigelser er den samme som den, der gælder efter de almindelige regler i den civile retsplejelov. Attesteringen af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument kan berigtiges, hvis der foreligger en materiel fejl eller en uoverensstemmelse mellem retsafgørelsen og attesten.

2. Procedurer vedrørende prøvelse (Art.19 (1))

En begæring om prøvelse af retsafgørelsen kan indgives efter reglerne i den civile retsplejelov, og det fremgår af § (Order) 48 heri, at alle begæringer skal indgives skriftligt og forkyndes for de berørte parter mindst fire dage før retsmødet. Formularen i bilag VI til forordningen kan benyttes ved udformningen af begæringen.

3. Accepterede sprog (Art. 20(2)(c))

Græsk og engelsk.

4. Myndigheder udpeget til attestering af officielt bekræftede dokumenter (Art. 25)

Ikke relevant. I det cypriotiske retssystem er der ingen officielt bekræftede dokumenter som omhandlet i forordningens artikel 4.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 18/04/2019