Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europese executoriale titel - Cyprus


1. Procedures voor rectificatie en intrekking (Art. 10(2))

2. Procedures voor heroverweging (Art.19 (1))

3. Aanvaarde talen (Art. 20(2)(c))

4. Autoriteiten aangeduid voor het waarmerken van authentieke akten (Art. 25)

1. Procedures voor rectificatie en intrekking (Art. 10(2))

De rectificatieprocedures zijn dezelfde als die welke zijn vastgesteld in de regelgeving inzake burgerlijke rechtsvordering. Het bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel kan worden gerectificeerd in het geval van een materiële vergissing of tegenstrijdigheid tussen de beslissing en het bewijs van waarmerking.

2. Procedures voor heroverweging (Art.19 (1))

Elke procedure voor heroverweging van de beslissing kan worden geregistreerd conform de regelgeving inzake burgerlijke rechtsvordering, en overeenkomstig beschikking 48 moeten alle verzoeken ten minste vier dagen vóór de terechtzitting schriftelijk worden ingediend en aan de belanghebbende partijen worden betekend. Voor de indiening van het verzoek kan gebruik worden gemaakt van het formulier in bijlage VI bij de verordening.

3. Aanvaarde talen (Art. 20(2)(c))

Grieks en Engels

4. Autoriteiten aangeduid voor het waarmerken van authentieke akten (Art. 25)

Niet van toepassing. In het Cypriotische rechtsstelsel zijn er geen authentieke akten die onder artikel 4 van de verordening vallen.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 08/09/2020