Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europski ovršni naslov - Češka


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Češka

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Europski ovršni naslov


1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Češki okružni sudovi postupaju u skladu s člankom 167. Zakona br. 99/1963 Sb. (Zakon o parničnom postupku), kako je zadnje izmijenjen.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Češki okružni sudovi postupaju u skladu s člankom 58. i člancima 201.–243.g Zakona br. 99/1963 Sb. (Zakon o parničnom postupku), kako je zadnje izmijenjen.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Češki jezik

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Okružni sudovi


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 12/10/2020