Titlul executoriu european - Republica Cehă


1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

Instanțele districtuale (okresní soudy) din Republica Cehă acționează în conformitate cu articolul 167 din Legea nr. 99/1963 (Codul de procedură civilă), astfel cum a fost modificată.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

Instanțele districtuale (okresní soudy) din Republica Cehă acționează în conformitate cu articolele 58 și 201-243g din Legea nr. 99/1963 (Codul de procedură civilă), astfel cum a fost modificată.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Limba cehă.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Instanțele districtuale (okresní soudy).


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 14/04/2020