Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europese executoriale titel - Estland


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Estland

Erkenning en handhaving van vonnissen in burgerlijke en handelszaken – Europese executoriale titel


1. Procedures voor rectificatie en intrekking (Art. 10(2))

2. Procedures voor heroverweging (Art.19 (1))

3. Aanvaarde talen (Art. 20(2)(c))

4. Autoriteiten aangeduid voor het waarmerken van authentieke akten (Art. 25)

1. Procedures voor rectificatie en intrekking (Art. 10(2))

In Estland kan een verzoek om rectificatie of intrekking van een Europese executoriale titel als gespecificeerd in artikel 10, lid 2, van de verordening worden ingediend op de wijze die is vastgelegd in artikel 447 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (RT I, 19.03.2015, 27).

2. Procedures voor heroverweging (Art.19 (1))

In de situaties als gespecificeerd in artikel 19, lid 1, kan in Estland een verzoek worden ingediend krachtens artikel 415 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

3. Aanvaarde talen (Art. 20(2)(c))

Voor de toepassing van artikel 20, lid 2, onder c), van de verordening, aanvaardt Estland bewijzen van waarmerking die zijn gesteld in het Engels of het Ests of zijn vertaald naar een van deze talen.

4. Autoriteiten aangeduid voor het waarmerken van authentieke akten (Art. 25)

De in artikel 25 bedoelde instantie is de kantonrechtbank van Harjumaa.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 13/08/2019