Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europese executoriale titel

Landspecifieke informatie en onlineformulieren betreffende Verordening (EG) nr. 805/2004


Algemene informatie

De link wordt in een nieuw venster geopend.Verordening (EG) nr. 805/2004 van het Europees parlement en de Raad van 21 april 2004 tot invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen

De Verordening is van toepassing tussen alle Lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken.

De Verordering schaft, onder bepaalde voorwaarden, alle intermediaire maatregelen af in de Lidstaten waarin de uitvoering wordt gevraagd die tot dusver van toepassing waren voor beslissingen verleend in een andere Lidstaat wanneer het vaststaat dat er geen geschil bestaat over de aard en de omvang van een schuld. Deze voorwaarden hebben vooral betrekking op de betekening van documenten bij verstekvonnissen. Door de afschaffing van het exequatur kunnen schuldeisers snel en efficiënt uitvoering bekomen zonder zich te moeten richten tot de rechter in de Lidstaat waarin de uitvoering wordt gevraagd via tijdrovende en dure formaliteiten.

De Verordening voorziet in zes standaardformulieren.

Op het Europees e-justitieportaal vindt u informatie over de toepassing van de verordening en een handig hulpmiddel voor het invullen van de formulieren.

Klik op een van de vlaggen voor landspecifieke informatie.

Links

Europese executoriale titel

Praktische handleiding voor de Toepassing van de Verordening betreffende de Europese Executoriale TitelPDF(1138 Kb)nl

GEARCHIVEERDE website Europese justitiële atlas (afgesloten op 30 september 2017)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Recognising and enforcing judgements in civil and commercial matters - European enforcement order


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 19/02/2019