Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Titlul executoriu european - Spania


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Spania

Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Titlul executoriu european


1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

Procedura de rectificare a erorilor din cadrul unui titlu executoriu european, astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 805/2004 este stabilită în primele trei alineate ale articolului 267 din Legea organică nr. 6/1985 din 1 iulie 1985 privind sistemul judiciar (Ley Orgánica del Poder Judicial).

Procedura pentru retragerea unui certificat de titlu executoriu european, astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 805/2004 este îndeplinită în conformitate cu dispozițiile privind cererile de revizuire (recurso de reposición) stabilite în Legea nr. 1/2000 din 7 ianuarie 2000 privind procedura civilă (Ley de Enjuiciamiento Civil).

În ceea ce privește certificatele de titlu executoriu european pentru actele autentice, este responsabilitatea notarului care a gestionat dosarul să verifice dacă există orice erori materiale sau dacă oricare dintre cerințele pentru emiterea certificatelor nu a fost îndeplinită și să trimită o cerere de rectificare pe motivul unei erori materiale sau o cerere de retragere în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 805/2004.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

Revizuirea în cazuri excepționale, astfel cum este prevăzută la articolul 19 din Regulamentul (CE) nr. 805/2004 poate fi efectuată prin anularea unei hotărâri definitive la cererea părții împotriva căreia s-a pronunțat hotărârea (articolul 501 din Legea nr. 1/2000 din 7 ianuarie 2000 privind procedura civilă).

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

În conformitate cu articolul 20 alineatul (2) litera (c), limba acceptată este limba spaniolă.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Este responsabilitatea notarului care efectuează autorizarea sau a reprezentantului său legal ori a substitutului său pentru dosarul respectiv să emită certificatul prevăzut la articolul 25 alineatul (1) și în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 805/2004.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 18/05/2020