Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Evropski nalog za izvršbo - Španija


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Španija

Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Evropski nalog za izvršbo


1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Postopek za popravek napak v potrdilu o evropskem nalogu za izvršbo, predviden v členu 10(1)(a) Povezava se odpre v novem oknuUredbe (ES) št. 805/2004, je določen v prvih treh odstavkih člena 267 Povezava se odpre v novem oknusistemskega zakona št. 6/1985 z dne 1. julija 1985 o sodstvu (Ley Orgánica del Poder Judicial).

Postopek za umik potrdila o evropskem nalogu za izvršbo, predviden v členu 10(1)(b) Povezava se odpre v novem oknuUredbe (ES) št. 805/2004, se izvaja v skladu z določbami, ki urejajo pravna sredstva (recurso de reposición), iz Povezava se odpre v novem oknuzakona št. 1/2000 z dne 7. januarja 2000 o civilnem postopku (Ley de Enjuiciamiento Civil).

Kar zadeva potrdila o evropskem nalogu za izvršbo javnih listin, mora notar, ki je pristojen za zadevo, preveriti, ali obstajajo kakršne koli vsebinske napake in ali so za izdajo potrdila izpolnjene vse zahteve, ter poslati zahtevo za popravek zaradi vsebinske napake ali zahtevo za umik v skladu s členom 10(1) Povezava se odpre v novem oknuUredbe (ES) št. 805/2004.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Pravno sredstvo v izjemnih primerih iz člena 19 Povezava se odpre v novem oknuUredbe (ES) št. 805/2004 se lahko izvaja z razveljavitvijo pravnomočnih sodnih odločb na predlog stranke, ki ni izpolnila svojih obveznosti (člen 501 Povezava se odpre v novem oknuzakona št. 1/2000 z dne 7. januarja 2000 o civilnem postopku.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

V skladu s členom 20(2)(c) je sprejemljiv jezik španščina.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Potrdilo, predvideno v členu 25(1) in v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 805/2004, izda notar ali njegov zakoniti zastopnik ali namestnik.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 18/05/2020