Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Европейско изпълнително основание - Франция


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Франция

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – европейско изпълнително основание


1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

3. Приети езици по член 20 (2)

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

1. Процедури за поправка и оттегляне по член 10 (2)

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскихърватски вече са преведени.

Заявление за поправяне на изпълнително основание в случай на съществен пропуск или за оттегляне в случай на неправилно издаване, както е предвидено в член 10, параграф 2, трябва да се представи на главния секретар на съда, който е издал основанието.

Решение, с което се отхвърля заявление за поправяне или оттегляне, може да се оспори чрез заявление до председателя на съда.

2. Основания за преразглеждане по член 19 (1)

Процедурата за преразглеждане, предвидена в член 19, е обичайната процедура, свързана с решения на съда, издал оригиналното изпълнително основание.

3. Приети езици по член 20 (2)

Приетите езици за регистрация на европейски изпълнителни основания, изпратени от кредитори до френските органи за принудително изпълнение, са френски, английски, немски, италиански и испански.

4. Списък на компетентните органи, определени да удостоверяват публичните документи по член 25

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскихърватски вече са преведени.

Органите, посочени в член 25, са председателят на нотариалната камара в окръга, в който се намира нотариалната кантора, издала акта, който да се удостовери като европейско изпълнително основание.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 04/10/2018