Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste - Ranska


TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Ranska

Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano – Siviili- ja kauppaoikeuden alan tuomiot – Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste


1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantikroaatti.

Jos eurooppalaisesta täytäntöönpanoasiakirjasta puuttuu olennainen tieto, voidaan hakea oikaisua, ja jos asiakirja on annettu perusteettomasti, voidaan hakea peruuttamista, kuten asetuksen 10 artiklan 2 kohdassa säädetään. Hakemus on osoitettava asiakirjan antaneen tuomioistuimen kirjaajalle.

Päätökseen hylätä oikaisu- tai peruuttamishakemus voidaan hakea muutosta tuomioistuimen presidentille osoitettavalla hakemuksella.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Asetuksen 19 artiklassa säädetty uudelleentutkimismenettely on tavanomainen alkuperäisen täytäntöönpanoperusteen antaneen tuomioistuimen tuomioihin liittyvä menettely.

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Velkojien Ranskan viranomaisille lähettämien eurooppalaisten täytäntöönpanoperusteiden rekisteröinnissä hyväksyttävät kielet ovat ranska, englanti, saksa, italia ja espanja.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: saksaenglantikroaatti.

Asetuksen 25 artiklassa tarkoitettu viranomainen on vastaanotettua virallista asiakirjaa säilyttävä julkinen notaari tai notaarin tointa harjoittava oikeushenkilö.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 04/10/2018