Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europski ovršni naslov - Francuska


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Francuska

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Europski ovršni naslov


1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

1. Postupci za ispravak i povlačenje (članak 10. stavak 2.)

Zahtjev za ispravak naloga za izvršenje u slučaju materijalne pogreške ili za njegovo povlačenje ako je izdan pogreškom, kako je navedeno u članku 10. stavku 2., potrebno je uputiti voditelju tajništva suda koji je izdao nalog.

Žalbu protiv odluke kojom se odbija zahtjev za ispravak ili povlačenje moguće je podnijeti predsjedavajućem sucu.

2. Postupci za preispitivanje (članak 19. stavak 1.)

Postupak preispitivanja iz članka 19. redovni je postupak primjenjiv na odluke suda koji je izdao izvorni nalog za izvršenje.

3. Prihvaćeni jezici [članak 20. stavak 2. točka (c)]

Za registriranje europskih naloga za izvršenje koje su poslali vjerovnici prihvaćaju se francuski, engleski, njemački, talijanski i španjolski jezik.

4. Tijela ovlaštena za potvrđivanje autentičnih isprava (članak 25.)

Tijela iz članka 25. Uredbe jesu javni bilježnici ili pravne osobe vlasnici javnobilježničkih ureda u kojima se čuvaju izvornici isprava.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano: 13/05/2019