Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európsky exekučný titul - Francúzsko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Francúzsko

Uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach – Európsky exekučný titul


1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

1. Postupy pri oprave alebo stiahnutí (čl. 10(2))

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinachorvátčina.

Žiadosť o opravu exekučného titulu, ak tento obsahuje závažné nedostatky, resp. o jeho stiahnutie, ak bol vydaný bezdôvodne, ktorá je stanovená v článku 10 ods. 2, sa musí podať vedúcemu zapisovateľovi toho súdu, ktorý predmetný exekučný titul vydal.

Námietku voči rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o opravu alebo stiahnutie možno podať u predsedu súdu.

2. Postupy pri preskúmaní (čl.19 (1))

Postupom preskúmania podľa článku 19 je riadny postup pre rozhodnutia toho súdu, ktorý pôvodný exekučný titul vydal.

3. Prijateľné jazyky (čl. 20(2)(c))

Pre registráciu európskych exekučných titulov zaslaných veriteľmi francúzskym orgánom presadzovania práva budú akceptované dokumenty vo francúzskom, anglickom, nemeckom, talianskom a španielskom jazyku.

4. Orgány určené na osvedčovanie verejných listín (čl. 25)

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinachorvátčina.

Orgánmi uvedenými v článku 25 nariadenia sú notár alebo právnická osoba poverená notárskym úradom, ktorá uchováva originál doručenej listiny.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 04/10/2018