Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Evropski nalog za izvršbo - Francija


ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Francija

Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – Evropski nalog za izvršbo


1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

1. Postopki za popravek in umik (čl. 10(2))

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinahrvaščina.

Zahtevek za popravek naloga za izvršbo v primeru bistvene opustitve ali za umik v primeru neupravičenega izdajanja, kot je določeno v členu 10(2), se vloži v glavnem tajništvu sodišča, ki je nalog izdalo.

Zoper odločbo je mogoče vložiti ugovor za zavrnitev zahtevka za popravek ali umik z zahtevkom, vloženim pri predsedniku sodišča.

2. Postopki za vloţitev pravnega sredstva (čl. 19(1))

Postopek za pravno sredstvo iz člena 19 je redni postopek v zvezi z odločbami sodišča, ki je izdalo prvotni nalog za izvršbo.

3. Sprejemljivi jeziki (čl. 20(2)(c))

Sprejemljivi jeziki za vpis evropskih nalogov za izvršbo, ki so jih upniki poslali francoskim organom za izvrševanje, so francoščina, angleščina, nemščina, italijanščina in španščina.

4. Organi, določeni za potrjevanje javnih listin (čl. 25)

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinahrvaščina.

Organ iz člena 25 Uredbe je notar ali pravna oseba, ki opravlja notariat in hrani izvirnik prejete listine.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 04/10/2018