Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος - Ουγγαρία


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Ουγγαρία

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος


1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

1. Διαδικασίες για διόρθωση και αναθεώρηση (άρθρο 10, παρ. 2)

Εντός του εδάφους της Ουγγαρίας οι διατάξεις που διέπουν τη διόρθωση ή την ανάκληση του πιστοποιητικού ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου είναι οι διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ του νόμου LIII του 1994 περί δικαστικής εκτέλεσης.

2. Διαδικασίες για επανεξέταση (άρθρο 19, παρ. 1)

Οι διατάξεις που διέπουν την επανεξέταση της απόφασης που λειτουργεί ως βάση για την πιστοποίηση ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος είναι οι διατάξεις του κεφαλαίου VII του νόμου ΙΙΙ του 1952 περί αστικού κώδικα.

3. Γλώσσες που γίνονται δεκτές (άρθρο 20 παρ.2, εδάφιο γ)

Οι γλώσσες στις οποίες μπορείτε να συμπληρώσετε το πιστοποιητικό ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου είναι τα αγγλικά ή τα ουγγρικά.

4. Αρχές που ορίζονται για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων (άρθρο 25)

Η αρμόδια αρχή για την πιστοποίηση ενός δημοσίου εγγράφου που εκδίδεται στην Ουγγαρία ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος είναι συνήθως το τοπικό δικαστήριο του τόπου όπου βρίσκεται η αρχή που συντάσσει το έγγραφο.

Ωστόσο, σε περίπτωση δημοσίου εγγράφου που έχει συνταχθεί από συμβολαιογράφο, δικαστικής διαταγής που έχει εκδοθεί από συμβολαιογράφο ή συμβιβασμού που έχει εγκριθεί από συμβολαιογράφο και υπέχει ισχύ δικαστικού συμβιβασμού, η αρμόδια αρχή για την πιστοποίηση είναι ο συμβολαιογράφος.

Μπορείτε να βρείτε τα αρμόδια δικαστήρια για την πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων που συντάσσονται στην Ουγγαρία ως ευρωπαϊκοί εκτελεστοί τίτλοι με το εργαλείο αναζήτησης στην κορυφή της σελίδας.

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αναζήτησης στον κατωτέρω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τους συμβολαιογράφους που ενεργούν ως αρμόδιες αρχές.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/10/2017