Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Evropský exekuční titul - Itálie


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Itálie

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Evropský exekuční titul


1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Postup pro opravu potvrzení evropského exekučního titulu uvedený v čl. 10 odst. 2, stanovený italskými právními předpisy, je oprava věcné chyby. Příslušná ustanovení jsou článek 287 a násl. občanského soudního řádu.

Postup pro zrušení potvrzení evropského exekučního titulu uvedený v čl. 10 odst. 2, stanovený italskými právními předpisy, je zrušení v senátech. Příslušná ustanovení občanského soudního řádu jsou článek 737 a násl. Zahajují se odvolacím postupem a ukončují odůvodněným usnesením senátu. Slyšení je možné.

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Podle italských právních předpisů zahrnuje přezkumný postup podle čl. 19. odst. 1 řádný opravný prostředek (článek 323 a násl. občanského soudního řádu: odvolání a kasační opravný prostředek) a mimořádný opravný prostředek (článek 395 občanského soudního řádu).

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Jazykem přípustným podle čl. 20 odst. 2 písm. c) je italština.

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Určeným orgánem je podle článku 25 soud (tribunale).


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 22/03/2021