Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste - Italia


TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Italia

Tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano – Siviili- ja kauppaoikeuden alan tuomiot – Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste


1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

1. Oikaisu- ja peruuttamismenettely (10 artiklan 2 kohta)

Asetuksen 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen oikaisumenettely on Italian lainsäädännön mukainen asiavirheiden oikaisuun tarkoitettu menettely. Menettelystä säädetään siviiliprosessilain (codice di procedura civile) 287 §:ssä ja sitä seuraavissa pykälissä.

Asetuksen 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen peruuttamismenettely tapahtuu Italian lainsäädännön mukaan jaostokäsittelyssä. Menettelystä säädetään siviiliprosessilain 737 §:ssä ja sitä seuraavissa pykälissä. Asianosainen voi panna menettelyn vireille hakemalla muutosta, ja menettelyn päätteeksi annetaan perusteltu kollegiaalinen päätös. Kuuleminen on mahdollista.

2. Uudelleentutkimismenettely (19 artiklan 1 kohta)

Asetuksen 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut uudelleentutkimismenettelyt ovat Italian lainsäädännössä tarkoitetut tavanomainen muutoksenhaku (siviiliprosessilain 323 § ja sitä seuraavat pykälät) ja ylimääräinen muutoksenhaku (siviiliprosessilain 395 §).

3. Hyväksytyt kielet (20 artiklan 2 kohdan c alakohta)

Asetuksen 20 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu hyväksytty kieli on italia.

4. Virallisten asiakirjojen vahvistamista varten nimitetyt viranomaiset (25 artikla)

Asetuksen 25 artiklassa tarkoitettu virallisten asiakirjojen vahvistajaksi nimetty viranomainen on tuomioistuin (tribunale).


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 03/01/2020