Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sprendimų vykdymo Europoje tvarka - Italija


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Italija

Teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas – Europos vykdomasis raštas


1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

10 straipsnio 2 dalyje nurodyta Europos vykdomojo rašto pažymėjimo ištaisymo procedūra, kuri numatyta Italijos teisės aktuose, reiškia esminės klaidos ištaisymą. Šiuo atveju susijusios nuostatos yra Civilinio proceso kodekso (CPK) 287 ir kt. straipsniai.

10 straipsnio 2 dalyje nurodyta Europos vykdomojo rašto pažymėjimo panaikinimo procedūra, kuri numatyta Italijos teisės aktuose, reiškia teisėjų kolegijos sprendimą dėl pažymėjimo panaikinimo. Susijusios Civilinio proceso kodekso nuostatos yra 737 straipsnis ir kiti straipsniai. Jų taikymas prasideda apskundimo procedūra ir baigiasi teisėjų kolegijai priėmus pagrįstą nutartį. Gali būti rengiamas teismo posėdis.

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Pagal Italijos teisės aktus 19 straipsnio 1 dalyje nurodyta peržiūros procedūra apima įprastą skundą (CPK 323 ir kt. straipsniai: apeliacija ir kasacinis skundas (ricorso per cassazione)) ir išimtinį skundą (CPK 395 straipsnis).

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Pagal 20 straipsnio 2 dalies c punktą priimtina kalba yra italų kalba.

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Paskirtoji institucija pagal 25 straipsnį yra teismas (Tribunale).


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 22/03/2021