Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Titolu eżekuttiv ewropew - Italja


SIB QRATI/AWTORITAJIET KOMPETENTI

L-għodda ta' tiftix hawn taħt se tgħinek tidentifika qorti/qrati jew awtorità(jiet) kompetenti għal strument legali Ewropew speċifiku. Jekk jogħġbok innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista' jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali li jikkonċernaw id-determinazzjoni ta' kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

Italja

Ir-Rikonoxximent u l-Infurzar ta' Sentenzi fi Kwistjonijiet Ċivili u Kummerċjali - Ordni ta' Infurzar Ewropew


1. Proċeduri għall-korrezzjoni u l-irtirar (Art. 10(2))

2. Proċeduri għar-reviżjoni (Art.19 (1))

3. Lingwi aċċettati (Art. 20(2)(c))

4. Awtoritajiet nominati biex jiċċertifikaw id-dokumenti awtentiċi (Art. 25)

1. Proċeduri għall-korrezzjoni u l-irtirar (Art. 10(2))

Il-proċedura prevista mil-liġi Taljana għar-rettifika taċ-ċertifikat ta' Ordni Ewropew ta' Infurzar skont l-Artikolu 10(2) hija dik ta' rettifika ta' żball materjali. Id-dispożizzjonijiet rilevanti huma l-Artikoli 287 et seq tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili (CPC).

Il-proċedura ta' revoka taċ-ċertifikat ta' Ordni Ewropew ta' Infurzar skont l-Artikolu 10(2) għall-finijiet tal-liġi Taljana hija r-revoka in camera. Id-dispożizzjonijiet rilevanti tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili huma l-Artikoli 737 et seq u jinbdew b'rikors; u jintemmu b'digriet motivat tal-qorti. Hemm il-possibbiltà li jkun hemm seduta ta' smigħ.

2. Proċeduri għar-reviżjoni (Art.19 (1))

Il-proċediment għal rieżami previst mill-Artikolu 19(1), jikkonsisti f'appelli ordinarji (l-Artikolu 323 et seq CPC: appell u rikors fuq punt tad-dritt) u straordinarji (l-Artikolu 395 CPC).

3. Lingwi aċċettati (Art. 20(2)(c))

Il-lingwa aċċettata skont l-Artikolu 20(2)(c) hija t-Taljan.

4. Awtoritajiet nominati biex jiċċertifikaw id-dokumenti awtentiċi (Art. 25)

L-awtorità nnominata skont l-Artikolu 25 hija l-Qorti.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.
L-Istati Membri responsabbli għall-ġestjoni tal-paġni tal-kontenut nazzjonali huma fil-proċess li jaġġornaw xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.

L-aħħar aġġornament: 03/01/2020