Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europese executoriale titel - Italië


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Italië

Erkenning en handhaving van vonnissen in burgerlijke en handelszaken – Europese executoriale titel


1. Procedures voor rectificatie en intrekking (Art. 10(2))

2. Procedures voor heroverweging (Art.19 (1))

3. Aanvaarde talen (Art. 20(2)(c))

4. Autoriteiten aangeduid voor het waarmerken van authentieke akten (Art. 25)

1. Procedures voor rectificatie en intrekking (Art. 10(2))

Voor de in artikel 10, lid 2, bedoelde rectificatie van een bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel wordt de in de Italiaanse wetgeving vastgestelde procedure voor de rectificatie van een materiële fout toegepast. De relevante bepalingen zijn de artikelen 287 en volgende van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (CPC).

Voor de in artikel 10, lid 2, bedoelde intrekking van een bewijs van waarmerking als Europese executoriale titel wordt de in de Italiaanse wetgeving vastgestelde procedure betreffende intrekking door een gerechtelijke kamer toegepast. De relevante bepalingen zijn de artikelen 737 en volgende van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. De procedure wordt ingeleid met een verzoek tot nietigverklaring en wordt afgesloten met een met redenen omklede beschikking van een college van rechters. Er kan een terechtzitting worden gehouden.

2. Procedures voor heroverweging (Art.19 (1))

Conform de Italiaanse wetgeving omvat de in artikel 19, lid 1, bedoelde procedure voor heroverweging de gewone rechtsmiddelen (de artikelen 323 en volgende CPC: beroep en cassatieberoep (ricorso per cassazione)) en de buitengewone rechtsmiddelen (artikel 395 CPC).

3. Aanvaarde talen (Art. 20(2)(c))

De overeenkomstig artikel 20, lid 2, onder c), aanvaarde taal is het Italiaans.

4. Autoriteiten aangeduid voor het waarmerken van authentieke akten (Art. 25)

De voor de toepassing van artikel 25 aangewezen instantie is het gerecht [Tribunale].


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 03/01/2020