Európai végrehajtható okirat - Hollandia


1. Kijavítási és visszavonási eljárás (10. cikk (2) bekezdése)

2. Felülvizsgálati eljárások (19. cikk (1) bekezdése)

3. Használható nyelvek (20. cikk (2) bekezdésének c) pontja)

4. Közokiratok hitelesítésére kijelölt hatóságok (25. cikk)

1. Kijavítási és visszavonási eljárás (10. cikk (2) bekezdése)

1.1.     Kijavítási eljárás

A kijavítás iránti kérelmet – a rendelet VI. mellékletében szereplő formanyomtatvány alkalmazásával – ahhoz a bírósághoz lehet benyújtani, amelyik az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítványt kiállította. Az eljárásra a végrehajtásról szóló törvény 4. §-a irányadó, és egyszerűsített kérelmezési eljárásról van szó. Ez azt jelenti, hogy a végrehajtásról szóló törvény mellett a polgári perrendtartás 261. és azt követő paragrafusait kell alkalmazni. Fellebbezés esetén a polgári perrendtartás 358. és azt követő paragrafusai, felülvizsgálat esetén a 426. és azt követő paragrafusai alkalmazandók.

Az európai végrehajtható okirat végrehajtásáról szóló törvény 4. §-a

1. A rendelet 10. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány kijavítása iránti kérelmet a rendelet 10. cikkének (3) bekezdésében említett formanyomtatványon kell benyújtani ahhoz a bírósághoz, amelyik az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítványt kiadta. A 2. § (2) és (3) bekezdését értelemszerűen kell alkalmazni.

2. Amennyiben az (1) bekezdésben említett kérelmet az a hitelező nyújtja be, akinek kérelmére a tanúsítványt kiállították, akkor a kérelemhez lehetőleg eredeti példányban mellékelni kell azon európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítványt, amelynek kijavítását kéri. Az adóst nem szükséges megidézni. A kijavítást a bíróság által meghatározott napon rendelik el, mely napot fel kell tüntetni a határozatban, és ki kell adni az európai végrehajtható okiratra vonatkozó kijavított tanúsítványt. Az európai végrehajtható okiratra vonatkozó eredeti tanúsítvány ezzel hatályát veszti. A kérelem elutasítása esetén az európai végrehajtható okiratra vonatkozó eredeti tanúsítványt visszaküldik a kérelmezőnek.

3. Amennyiben az (1) bekezdésben említett kérelmet az adós nyújtja be, a bíróság addig nem határoz a kijavításról, amíg a hitelező és az adós nem kapott lehetőséget véleményének kifejtésére. A kijavítást a bíróság által meghatározott napon rendelik el, mely napot, valamint az előző mondatban foglaltak teljesítését fel kell tüntetni a határozatban, és ki kell adni az európai végrehajtható okiratra vonatkozó kijavított tanúsítványt. Az európai végrehajtható okiratra vonatkozó eredeti tanúsítvány ezzel hatályát veszti. A bíróság utasítja a hitelezőt, hogy az új tanúsítványt adja le a bírósági irattárnak.

Az európai végrehajtható okirat végrehajtásáról szóló törvény 2. §-ának (2) és (3) bekezdése

2. Az (1) bekezdésben említett kérelemhez mellékelni kell annak a határozatnak a hiteles másolatát, amelynek a hitelesítését kérik, továbbá az eljárást megindító iratot. A kérelemben lehetőség szerint mindazokat az adatokat fel kell tüntetni, amelyekre szükség van ahhoz, hogy a bíróság a rendelet I. melléklete szerint a határozatot európai végrehajtható okiratként hitelesíthesse. Amennyiben a kérelemhez csatolt iratok vagy adatok nem elegendőek, a kérelmező lehetőséget kap azok kiegészítésére.

3. Az (1) bekezdés szerinti kérelmet bírósági végrehajtó vagy ügyvéd útján kell benyújtani. Amennyiben járásbíró hitelesíti a határozatot, nem szükséges a bírósági végrehajtó vagy ügyvéd közreműködése.

1.2. Visszavonási eljárás

A visszavonás iránti kérelmet – a rendelet VI. mellékletében szereplő formanyomtatványon – ahhoz a bírósághoz lehet benyújtani, amelyik az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítványt kiállította. Az eljárásra a végrehajtásról szóló törvény 5. §-a irányadó, és egyszerűsített kérelmezési eljárásról van szó. Ez azt jelenti, hogy a végrehajtásról szóló törvény mellett a polgári perrendtartás 261. és azt követő paragrafusait kell alkalmazni. Fellebbezés esetén a polgári perrendtartás 358. és azt követő paragrafusai, felülvizsgálat esetén a 426. és azt követő paragrafusai alkalmazandók.

Az európai végrehajtható okirat végrehajtásáról szóló törvény 5. §-a

1. A rendelet 10. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány visszavonása iránti kérelmet a rendelet 10. cikkének (3) bekezdésében említett formanyomtatványon kell benyújtani ahhoz a bírósághoz, amelyik az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítványt kiadta. A 2. § (2) és (3) bekezdését értelemszerűen kell alkalmazni.

2. A visszavonást a bíróság végzéssel rendeli el, és arra a bíróság által meghatározott napon kerül sor, miután a felek lehetőséget kaptak a visszavonással kapcsolatban véleményük kifejtésére. A bíróság utasíthatja a hitelezőt, hogy az új tanúsítványt adja le a bírósági irattárnak.

Az európai végrehajtható okirat végrehajtásáról szóló törvény 2. §-ának (2) és (3) bekezdése

2. Az (1) bekezdésben említett kérelemhez mellékelni kell annak a határozatnak a hiteles másolatát, amelynek a hitelesítését kérik, továbbá az eljárást megindító iratot. A kérelemben lehetőség szerint mindazokat az adatokat fel kell tüntetni, amelyekre szükség van ahhoz, hogy a bíróság a rendelet I. melléklete szerint a határozatot európai végrehajtható okiratként hitelesíthesse. Amennyiben a kérelemhez csatolt iratok vagy adatok nem elegendőek, a kérelmező lehetőséget kap azok kiegészítésére.

3. Az (1) bekezdés szerinti kérelmet bírósági végrehajtó vagy ügyvéd útján kell benyújtani. Amennyiben járásbíró hitelesíti a határozatot, nem szükséges a bírósági végrehajtó vagy ügyvéd közreműködése.

2. Felülvizsgálati eljárások (19. cikk (1) bekezdése)

A nem vitatott követelésre vonatkozó határozatoknak a rendelet 19. cikke szerinti felülvizsgálatát az európai végrehajtható okirat végrehajtásáról szóló törvény 8. §-a alapján lehet kérni. Amennyiben a törvény 8. §-ának (3) bekezdése alapján kérelemre el kell rendelni a felülvizsgálatot, a polgári perrendtartás 261. és azt követő paragrafusai irányadók.

Az európai végrehajtható okirat végrehajtásáról szóló törvény 8. §-a

1. A rendelet hatálya alá tartozó nem vitatott követelésekre vonatkozó határozatok esetén az adós a rendelet 19. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában szereplő okok alapján felülvizsgálati kérelmet nyújthat be ahhoz a bírósághoz, amelyik a határozatot hozta.

2. Amennyiben a felülvizsgálati kérelem ítéletre vonatkozik, a felülvizsgálati kérelmet a polgári perrendtartás 146. §-a szerinti írásbeli kifogás formájában kell benyújtani.

3. Amennyiben a felülvizsgálati kérelem végzésre vonatkozik, a felülvizsgálati kérelmet egyszerű kérelem formájában kell benyújtani.

4. A jogorvoslati kérelmet az alábbi határidőn belül kell benyújtani:

a) a rendelet 19. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti esetben a határozatnak az adós számára történő kézbesítését követő négy héten belül;

b) a rendelet 19. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben azon napot követő négy héten belül, amikor az ott meghatározott okok megszűntek.

3. Használható nyelvek (20. cikk (2) bekezdésének c) pontja)

A rendelet 20. cikke alkalmazásában elfogadott nyelvek: a holland vagy bármely olyan nyelv, amelyet az adós megért.

4. Közokiratok hitelesítésére kijelölt hatóságok (25. cikk)

A rendelet 25. cikke értelmében a közokirat európai végrehajtható okiratként való hitelesítésére Hollandia által kijelölt hatóság a közokiratot kiállító közjegyző székhelye szerinti bíróság ideiglenes határozatot hozó bírája.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 25/08/2016