Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európai végrehajtható okirat - Lengyelország


ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Lengyelország

Bírósági határozatok elismerése és végrehajtása – Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok (európai végrehajtható okirat)


1. Kijavítási és visszavonási eljárás (10. cikk (2) bekezdése)

2. Felülvizsgálati eljárások (19. cikk (1) bekezdése)

3. Használható nyelvek (20. cikk (2) bekezdésének c) pontja)

4. Közokiratok hitelesítésére kijelölt hatóságok (25. cikk)

1. Kijavítási és visszavonási eljárás (10. cikk (2) bekezdése)

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata lengyel nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

– A kijavítási eljárás: a polgári perrendtartás 350. cikke szerinti kijavítás, összefüggésben a polgári perrendtartás 361. cikkével.

350. cikk (1) bekezdése A bíróság hivatalból kijavíthatja az ítéletben foglalt valamennyi pontatlanságot, átírási vagy számítási hibát, valamint más nyilvánvaló tévedést.

(2) bekezdés A bíróság a kijavítási határozatot tárgyalás tartása nélkül is meghozhatja. Ebben az esetben az eredeti ítélethez záradékot fűznek, mely utal az ítélet kijavítására. A felek számára kiállított kivonatok is tartalmazhatnak ilyen záradékot, amennyiben a felek úgy kívánják. A további másolatokat és kivonatokat úgy kell megszövegezni, hogy azok már tartalmazzák a kijavítás tárgyában hozott határozatot.

(3) bekezdés Amennyiben az ügy másodfokú bíróság elé kerül, e bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét hivatalból kijavíthatja.

361. cikk Amennyiben a polgári perrendtartás másként nem rendelkezik, az ítéletekre vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók más határozatokra is.”

13. cikk (2) bekezdés Eltérő különleges rendelkezés hiányában, az eljárásokra vonatkozó rendelkezések megfelelően alkalmazandók az e törvényben szabályozott más eljárásokra is.

– Visszavonási eljárás: a polgári perrendtartás 795. cikke4 szerinti visszavonás.

795. cikk4 (1) bekezdésAmennyiben olyan okok merülnek fel, melyek alapján külön rendelkezések értelmében az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítványt vissza kell vonni, a tanúsítványt kiállító bíróság az adós kérelmére azt visszavonja.

(2) bekezdés A kérelmet attól a naptól számított egy hónapon belül kell benyújtani, amikor az adós a tanúsítvány kiállításáról hozott határozatot kézhez vette.

(3) bekezdés Amennyiben a kérelmet nem a külön rendelkezésekben említett formanyomtatványon nyújtják be, úgy meg kell felelnie az írásbeli beadványokra vonatkozó követelményeknek, és meg kell jelölni benne a kérelem indokát.

(4) bekezdés A bíróság a határozat visszavonása előtt a hitelezőt meghallgatja.

(5) bekezdés Az európai végrehajtható okiratra vonatkozó tanúsítvány visszavonására vonatkozó határozattal szemben jogorvoslatnak van helye.”

2. Felülvizsgálati eljárások (19. cikk (1) bekezdése)

Felülvizsgálati eljárás: a polgári perrendtartás 168–172. cikke szerinti jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva álló határidő meghosszabbítása.

168. cikk (1) Amennyiben valamelyik fél önhibáján kívül elmulasztja valamely eljárási cselekmény határidőben történő elvégzését, a bíróság a határidőt meghosszabbítja. A bíróság e határozatot zárt ülésen hozhatja meg.

(2) A határidő nem hosszabbítható meg, ha a határidő elmulasztása nem jár hátrányos eljárási következménnyel a fél számára.

169. cikk (1) A határidő meghosszabbítása iránti kérelmet ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amely előtt az eljárást le kell folytatni, attól a naptól számított egy héten belül, amikor a határidő elmulasztásának oka megszűnik.

169. cikk (2) A kérelemben igazolni kell az annak előterjesztését indokoló körülményeket.

169. cikk (3) A fél a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles elvégezni az eljárási cselekményt.

169. cikk (4) A határidő elmulasztását követő egy éven túl a határidő csak rendkívüli körülmények esetén hosszabbítható meg.

169. cikk (5) A bíróság a határidő meghosszabbítása iránti kérelem tárgyában határozatát zárt ülésen hozhatja meg.

172. cikk A határidő meghosszabbítása iránti kérelem benyújtása nem eredményezi az eljárás vagy a határozat végrehajtásának felfüggesztését. Azonban, ha azt helyénvalónak ítéli, a bíróság az eljárást vagy az ítélet végrehajtását felfüggesztheti. A bíróság e határozatot zárt ülésen hozhatja meg. Amennyiben a kérelemnek helyt adott, a bíróság az ügyet haladéktalanul megvizsgálhatja.”

3. Használható nyelvek (20. cikk (2) bekezdésének c) pontja)

A rendelet 20. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerinti elfogadott nyelv: a lengyel.

4. Közokiratok hitelesítésére kijelölt hatóságok (25. cikk)

A rendelet 25. cikke szerinti hatóságok: járásbíróságok (sądy rejonowe); a hatáskörrel rendelkező bíróság az a járásbíróság, melynek illetékességi területén a közokiratot kiállították.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 13/06/2019