Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europese executoriale titel - Portugal


BEVOEGDE GERECHTEN/AUTORITEITEN ZOEKEN

Met onderstaande zoekfunctie kunt u rechtbanken/autoriteiten vinden die voor een bepaald Europees rechtsinstrument bevoegd zijn. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de resultaten betrouwbaar te maken, kunnen we onvolkomenheden niet uitsluiten.

Portugal

Erkenning en handhaving van vonnissen in burgerlijke en handelszaken – Europese executoriale titel


1. Procedures voor rectificatie en intrekking (Art. 10(2))

2. Procedures voor heroverweging (Art.19 (1))

3. Aanvaarde talen (Art. 20(2)(c))

4. Autoriteiten aangeduid voor het waarmerken van authentieke akten (Art. 25)

1. Procedures voor rectificatie en intrekking (Art. 10(2))

Verzoeken tot rectificatie of intrekking van het bewijs van waarmerking
als Europese executoriale titel worden ingediend bij de instantie die het bewijs heeft verstrekt, met gebruikmaking van het standaardformulier van bijlage VI bij de verordening.

2. Procedures voor heroverweging (Art.19 (1))

Wat artikel 19, lid 1, onder a), betreft, is de procedure voor heroverweging vastgesteld in artikel 696, onder e), van het Wetboek burgerlijk procesrecht.

Wat artikel 19, lid 1, onder b), betreft, is de procedure voor heroverweging vastgesteld in artikel 140 van het Wetboek burgerlijk procesrecht.

3. Aanvaarde talen (Art. 20(2)(c))

De aanvaarde taal is het Portugees.

4. Autoriteiten aangeduid voor het waarmerken van authentieke akten (Art. 25)

De aanvaarde taal is het Portugees.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 14/09/2020