Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europejski tytuł egzekucyjny - Portugalia


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Portugalia

Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych – Europejski tytuł egzekucyjny


1. Procedury sprostowania i cofnięcia (art. 10 ust. 2)

2. Procedury kontroli (art.19 ust. 1)

3. Dopuszczalne języki (art. 20 ust. 2 lit. c)

4. Organy wyznaczone celu nadawania zaświadczeń dokumentom urzędowym (art. 25)

1. Procedury sprostowania i cofnięcia (art. 10 ust. 2)

Wnioski o sprostowanie lub cofnięcie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego są sporządzane przez podmiot, który wydał zaświadczenie na ujednoliconym formularzu zawartym w załączniku VI do rozporządzenia.

2. Procedury kontroli (art.19 ust. 1)

Do celów art. 19 ust. 1 lit. a) postępowanie na potrzeby kontroli orzeczenia zostało określone w art. 696 lit. e) kodeksu postępowania cywilnego.

Do celów do art. 19 ust. 1 lit. b) postępowanie na potrzeby kontroli orzeczenia zostało określone w art. 140 kodeksu postępowania cywilnego.

3. Dopuszczalne języki (art. 20 ust. 2 lit. c)

Akceptowanym językiem jest język portugalski.

4. Organy wyznaczone celu nadawania zaświadczeń dokumentom urzędowym (art. 25)

Osobami uprawnionymi do poświadczania dokumentów urzędowych są notariusze.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 20/08/2019