Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Titlul executoriu european - Portugalia


GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Portugalia

Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială – Titlul executoriu european


1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

1. Procedurile de rectificare şi retragere (articolul 10 (2))

Rectificarea sau revocarea unui certificate de titlu executoriu european se face de către autoritatea care a emis certificatul, în urma unei cereri depuse folosind formularul-tip din anexa VI la regulament.

2. Motive de revizuire (articolul 19 (1))

În ceea ce privește articolul 19 alineatul (1) litera (a), procedura de revizuire este prevăzută la articolul 696 litera (e) din Codul of procedură civilă.

În ceea ce privește articolul 19 alineatul (1) litera (b), procedura de revizuire este prevăzută la articolul 140 din Codul of procedură civilă.

3. Limbile acceptate (articolul 20 (2))

Limba acceptată este portugheza.

4. Autorităţi competente desemnate să autentifice actele autentice (articolul 25)

Notarii.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Ultima actualizare: 25/02/2021