Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Evropský exekuční titul - Slovinsko


JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Slovinsko

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech – Evropský exekuční titul


1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

1. Opravná řízení a zpětvzetí (Čl.10(2))

Oprava podle čl. 10 odst. 2:

  • Ve Slovinsku se návrh na opravu podává orgánu, který vydal potvrzení evropského exekučního titulu (článek 42.c odst. 1 zákona o výkonu rozhodnutí a předběžných opatřeních (zakon o izvršbi in zavarovanju).

Zrušení podle čl. 10 odst. 2

  • Zrušení podle čl. 42.c odst. 2 zákona o výkonu rozhodnutí a předběžných opatřeních (příslušnost pro zrušení potvrzení má soud nebo orgán, který jej vydal) a podle čl. 40.c odst. 3 uvedeného zákona (pro účely řízení o zrušení potvrzení na základě veřejné listiny vydané po rozhodnutí o výkonu je místně příslušným soud, který je místně příslušný k rozhodování o přípustných způsobech výkonu).

2. Dovolací řízení (Čl.19(1))

Obnova řízení podle článků 394–405 občanského soudního řádu (obnova postopka iz členov 394–405 Zakona o pravdnem postopku).

Navrácení v předešlý stav podle článků 166–120 občanského soudního řádu (vrnitev v prejšnje stanje iz členov 166-120 Zakona o pravdnem postopku).

3. Přípustné jazyky (Čl. 20(2)(c))

Úředními jazyky jsou slovinština a dva jazyky národnostních menšin, které se používají jako úřední jazyky u soudů v oblastech, kde tyto národnostní menšiny žijí (článek 6 a 104 občanského soudního řádu (zakon o pravdnem postopku) ve spojení s článkem 15 zákona o výkonu rozhodnutí a předběžných opatřeních (zakon o izvršbi in zavarovanju)). Dvěma menšinovými jazyky jsou italština a maďarština.

Národnostně smíšené oblasti upravuje zákon o zřizování obcí a určování jejich hranic (Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij) (Úřední věstník RS č. 108/06 – úřední konsolidované znění a 9/11; dále jen ZUODNO). V článku 5 ZUODNO se stanoví: „Národnostně smíšenými oblastmi jsou podle tohoto zákona oblasti, které jsou jako takové vymezeny platnými statuty obcí Lendava, Hodoš – Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola a Piran.“

4. Orgány určené k ověření veřejných listin (Čl.25)

Notář.

Seznam notářů najdete zde.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 26/10/2017