Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Sprendimų vykdymo Europoje tvarka - Slovėnija


KOMPETENTINGŲ TEISMŲ IR INSTITUCIJŲ PAIEŠKA

Ši paieškos priemonė jums padės nustatyti, į kokių teismų arba institucijų kompetencijos sritį patenka konkretus Europos teisės aktas. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad nors buvo padaryta viskas stengiantis užtikrinti rezultatų tikslumą, vis dėlto gali pasitaikyti išimtinių atvejų, kai kompetencijos nustatyti nepavyks.

Slovėnija

Teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas – Europos vykdomasis raštas


1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

1. Ištaisymo ir panaikinimo tvarka (10 str. 2 dalis)

10 straipsnio 2 dalyje nurodyta ištaisymo tvarka:

  • Slovėnijoje prašymas dėl ištaisymo turi būti pateiktas tai institucijai, kuri išdavė Europos vykdomojo rašto pažymėjimą (Reikalavimų vykdymo ir užtikrinimo įstatymo 42 straipsnio c dalies 1 punktas).

10 straipsnio 2 dalyje nurodyta panaikinimo tvarka:

  • Panaikinimo tvarka pagal Reikalavimų vykdymo ir užtikrinimo įstatymo 42 straipsnio c dalies 2 punktą (pažymėjimą išdavęs teismas arba institucija yra kompetentinga jį panaikinti) ir minėto įstatymo 40 straipsnio c dalies 3 punktą (vykdant oficialiu dokumentu grindžiamo pažymėjimo, dėl kurio priimtas sprendimas dėl vykdymo, panaikinimo procesą, teritorinė jurisdikcija priklauso teismui, kurio teritorinei jurisdikcijai priklauso priimti sprendimą dėl priimtinų vykdymo priemonių).

2. Peržiūrėjimo tvarka (19 str. 1 dalis)

Bylos atnaujinimas pagal Civilinio proceso kodekso 394–405 straipsnius.

Restitutio in integrum pagal Civilinio proceso kodekso 166-120 straipsnius.

3. Priimtinos kalbos (20 str. 2 dalies c punktas)

Oficialioji kalba yra slovėnų kalba, taip pat dviejų tautinių mažumų kalbos, oficialiai vartojamos teismuose atitinkamų tautinių mažumų gyvenamose teritorijose (Civilinio proceso kodekso 6 ir 104 straipsniai kartu su Reikalavimų vykdymo ir užtikrinimo įstatymo 15 straipsniu). Tautinių mažumų kalbos yra italų ir vengrų kalbos.

Etniniu požiūriu mišrios teritorijos yra apibrėžtos Įstatyme dėl savivaldybių įsteigimo („ZUODNO“; Uradni list RS (Slovėnijos Respublikos oficialusis leidinys Nr. 108/06 - oficialus konsoliduotas tekstas ir 9/11). ZUODNO 5 straipsnyje nurodyta: „Šiame įstatyme etniniu požiūriu mišrios teritorijos yra teritorijos, kaip tokios apibrėžtos Lendavos, Hodošo-Šalovci, Moravske Toplicės, Koperio, Izolos ir Pirano savivaldybių įstatuose.“

4. Institucijos, paskirtos patvirtinti autentiškus dokumentus (25 str.)

Notarai.

Notarų sąrašas pateiktas čia http://www.notar-z.si/poisci-notarja


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 26/10/2017