Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európai végrehajtható okirat - Szlovákia


ILLETÉKES BÍRÓSÁGOK/HATÓSÁGOK KERESÉSE

A lenti keresőeszköz segít megtalálni Önnek az(oka)t a bíróságo(ka)t/szerv(ek)et, amely(ek) illetékes(ek) az adott európai uniós jogi eszköz vonatkozásában. Figyelem: noha mindent megtettünk azért, hogy a rendszerben indított keresések a lehető legpontosabb találatokat eredményezzék, kivételes esetekben előfordulhat, hogy az illetékesség helytelen megállapítása miatt a keresés eredménye nem teljes.

Szlovákia

Bírósági határozatok elismerése és végrehajtása – Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok (európai végrehajtható okirat)


1. Kijavítási és visszavonási eljárás (10. cikk (2) bekezdése)

2. Felülvizsgálati eljárások (19. cikk (1) bekezdése)

3. Használható nyelvek (20. cikk (2) bekezdésének c) pontja)

4. Közokiratok hitelesítésére kijelölt hatóságok (25. cikk)

1. Kijavítási és visszavonási eljárás (10. cikk (2) bekezdése)

A 160/2015 Z.z. törvény (a továbbiakban: a polgári perrendtartásról szóló törvény) 21. §-a értelmében az a bíróság jogosult a tanúsítvány kijavítására és visszavonására is, amely a határozatot hozta, illetve amely a megállapodást jóváhagyta vagy amely előtt a megállapodás megszületett. A bíróságok a tanúsítványt a polgári perrendtartásról szóló törvény 224. §-a alapján javítják ki.

2. Felülvizsgálati eljárások (19. cikk (1) bekezdése)

A rendelet 19. cikke (1) bekezdésének a) pontját illetően a Szlovák Köztársaság bíróságai jogosultak a határozatok felülvizsgálatára a polgári perrendtartás 355–457. §-ának megfelelően. A rendelet 19. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint a bíróságok felülvizsgálják a határozatot a polgári perrendtartás 122. §-ával összhangban (kivétel a határidő lejárta alól).

A 355–457. § rendelkezik az egyes jogorvoslatokról (fellebbezés, perújítás és felülvizsgálat). Az egyes rendelkezések szabályozzák a jogorvoslati kérelem elfogadhatóságának feltételeit, az adatokat, amelyeket a jogorvoslati kérelemnek tartalmaznia kell, a bíróság feladatait, valamint a bíróságok fellebbezéssel kapcsolatos döntéshozatali eljárásait.

A polgári perrendtartásról szóló törvény szövege a Slov-lex.sk honlapon található.

3. Használható nyelvek (20. cikk (2) bekezdésének c) pontja)

A rendelet 20. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerinti elfogadott nyelv a Szlovák Köztársaságban a szlovák nyelv.

4. Közokiratok hitelesítésére kijelölt hatóságok (25. cikk)

A Szlovák Köztársaságban a polgári perrendtartásról szóló törvény 21. §-a szerint a tanúsítványok kiállítására, kijavítására vagy visszavonására a közokiratokra vonatkozó különös szabályozás értelmében jogosult hatóságok a megyei bíróságok (krajský súd), amelyek a nemzetközi magánjogi és eljárási szabályokról szóló 97/1963. Zb. módosított törvény 62. §-ával összhangban okiratok hitelesítésére jogosultak.

A megyei bíróság jogosult a közokirat hitelesítésére vagy az apostille kiállítására a következők tekintetében: a kerületi bíróság közigazgatási területén található járási bíróságok, közjegyzők vagy bírósági végrehajtók által kiállított okiratok; olyan okiratok, amelyeknek a hitelességét ellenőrizték vagy amelyeken az aláírások hitelességét ellenőrizték, valamint a fordítók által készített fordítások vagy a szakértők által készített jelentések.

A 97/1963 Zb. törvény szövege a Slov-lex.sk honlapon található.


E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Utolsó frissítés: 15/06/2020