Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

  • Főoldal
  • Polgári Ügyek Európai Igazságügyi Atlasza

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Polgári Ügyek Európai Igazságügyi Atlasza


Az európai igazságügyi portál e részének célja, hogy ún. „egyablakos mechanizmus” keretében nyújtson gyakorlati információkat a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozóan.


Itt találhat a polgári ügyekben rendelkezésre álló európai eszközökre vonatkozó tájékoztatást, többek között a tagállamok által nyújtott információkat és hivatalos értesítéseket. Megismerheti azokat az illetékes bíróságokat vagy hatóságokat is, amelyekhez a rendelkezésre álló eszközök keretében fordulhat.

Az oldalon rendelkezésre álló eszközök listája fokozatosan bővül.

A mai nappal bezárólag az alábbiak vannak lefedve:

- Az átdolgozott Brüsszel I. rendelet – A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EK tanácsi rendelet

Polgári és kereskedelmi ügyekben hozott bírósági határozatok - Brüsszel I. - A Tanács 44/2001/EK rendelete (2000. december 22.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról

- Védelmi intézkedések kölcsönös elismerése – A polgári ügyekben hozott védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló, 2013. június 12-i 606/2013/EU rendelet

- A házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog – A házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló, 2010. december 20-i 1259/2010/EU tanácsi rendelet (ún. III. Római Rendelet)

- Közvetítés (mediáció) – Az Európai Parlament és a Tanács 2008/52/EK irányelve ( 2008. május 21. ) a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól

- Kis értékű követelések - Az Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete ( 2007. július 11. ) a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről

- Európai fizetési meghagyás - Az Európai Parlament és a Tanács 1896/2006/EK rendelete ( 2006. december 12. ) az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról

- Tartási kötelezettségek - A Tanács 4/2009/EK rendelete ( 2008. december 18.) a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről

- Európai végrehajtható okirat - Az Európai Parlament és a Tanács 805/2004/EK rendelete (2004. április 21.) a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról

- Házassági ügyek és szülői felelősségre vonatkozó eljárások - A Tanács 2201/2003/EK rendelete (2003. november 27.) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyek - A Tanács (EU) 2016/1103 rendelete (2016. június 24.) a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról

Bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi hatásaival kapcsolatos ügyek - A Tanács (EU) 2016/1104 rendelete (2016. június 24.) a bejegyzett élettársi kapcsolatok vagyonjogi hatásaival kapcsolatos ügyekben a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról

Iratok kézbesítése - Az Európai Parlamentés a Tanács 1393/2007/EK rendelete ( 2007. november 13. ) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről ( iratkézbesítés ), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

Költségmentesség - A Tanács 2003/8/EK irányelve (2003. január 27.) a határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok megállapításáról

Bizonyításfelvétel - A Tanács 1206/2001/EK rendelete (2001. május 28.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről

Öröklés - Az Európai Parlament és a Tanács 650/2012/EU rendelete ( 2012. július 4. ) az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről

Ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés - Az Európai Parlament és a Tanács 655/2014/EU rendelete ( 2014. május 15. ) polgári és kereskedelmi ügyekben a tagállamközi követelésbehajtás megkönnyítése érdekében az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés eljárásának létrehozásáról

A bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése - A Tanács 2004/80/EK irányelve (2004. április 29.) a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről

Közokiratok - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1191 rendelete (2016. július 6.) egyes közokiratoknak az Európai Unión belüli bemutatására vonatkozó előírások egyszerűsítése révén a polgárok szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról

Ez az oldal a régi, jelenleg felszámolás alatt lévő Európai Igazságügyi Atlasz honlapjának utódja.


A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.

Utolsó frissítés: 08/10/2020