Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Det Europæiske Strafferetlige Atlas


Inden for det Europæiske Retlige Netværk på det strafferetlige område er der oprettet et europæisk retligt atlas med henblik på at lette arbejdet for retsvæsenets aktører i forbindelse med den praktiske gennemførelse af anmodninger om gensidig retshjælp mellem medlemsstaterne. Atlasset gør det muligt at identificere den lokale kompetente myndighed, som kan modtage en anmodning om gensidig retshjælp, og er en hurtig og effektiv kanal til direkte fremsendelse af anmodninger.


Det Europæiske Retlige Atlas for gensidig retshjælp i straffesager, også kendt som atlasset, er et dynamisk it-redskab, der giver oplysninger om de kompetente myndigheder, som er ansvarlige for gennemførelsen af anmodninger om retligt samarbejde, og som samtidig tager følgende forskellige data i betragtning: geografisk område, domstolsstruktur, karakteren af lovovertrædelsen og den krævede foranstaltning samt, hvilke internationale instrumenter der finder anvendelse.

Atlasset er en del af Link åbner i nyt vinduewebstedet for Det Europæiske Retlige Netværk og administreres af sekretariatet for Det Europæiske Retlige Netværk. Det faktiske indhold indlæses af såkaldte "korrespondenter" for Det Europæiske Retlige Netværks redskaber, som er særlige kontaktpunkter for Det Europæiske Retlige Netværk med ansvar for at ajourføre de oplysninger på webstedet for Det Europæiske Retlige Netværk, der vedrører deres egen medlemsstat. Atlasset er i kraft af den fleksible administration (it-administrationsredskabet) velegnet til at præsentere dataene fra medlemsstaternes meget forskellige retssystemer.

Atlasset stilles til rådighed for de retslige myndigheder, der har brug for hjælp fra en retslig myndighed i en anden medlemsstat. Selv om atlasset findes på webstedet for Det Europæiske Retlige Netværk og administreres af netværkets sekretariat, er Det Europæiske Retlige Netværk ikke involveret i anmodningen; det styrer blot det redskab, der kan etablere direkte kontakt mellem to eller flere retslige myndigheder. Det brugervenlige interface sikrer, at en anmodende myndighed let kan finde frem til den kompetente myndighed i den anmodede medlemsstat uden at have et indgående kendskab til den pågældende medlemsstats retssystem.

Relevante links

Link åbner i nyt vindueDet Europæiske Strafferetlige Atlas


Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 07/10/2020