Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

  • Uz sākumlapu
  • Eiropas tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Eiropas tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās


ETST (civillietās un komerclietās) veicina tiesu iestāžu sadarbības tīklu izveidi ES dalībvalstīs nolūkā uzlabot tiesu iestāžu sadarbību.


Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās

ETST (civillietās un komerclietās) ir elastīgs, nebirokrātisks valstu tiesu iestāžu tīkls. Tā mērķis ir vienkāršot un stiprināt tiesisko sadarbību starp dalībvalstīm. ETST (civillietās un komerclietās) darbojas kopš 2002. gada un uzlabo ES civiltiesību aktu praktisko piemērošanu un īstenošanu. Tādējādi tas palīdz veidot saiknes starp dalībvalstu dažādajām tieslietu sistēmām un, pateicoties tam, rada savstarpēju uzticēšanos.

Tīkla galvenie uzdevumi ir tieši kontakti un lietu aprite starp tīkla valstu kontaktpunktiem, tiesu pieejamības veicināšana pārrobežu lietās, sniedzot informāciju sabiedrībai un speciālistiem faktu lapās un citās publikācijās, kas visās Savienības valodās pieejamas Eiropas e-tiesiskuma portālā, pieredzes izvērtēšana un apmaiņa par konkrētu Savienības tiesību aktu darbību civillietās un komerclietās.

Attiecīgajās apakšsadaļās pieejama papildu informācija par:


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 08/11/2019