Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

EJS v občianskoprávnych a obchodných veciach


EJS (pre občianske a obchodné veci) uľahčuje nadväzovanie kontaktov medzi súdnymi orgánmi v krajinách EÚ s cieľom zlepšiť justičnú spoluprácu.


Európska justičná sieť v občianskych a obchodných veciach

EJS (pre občianske a obchodné veci) je flexibilná, nebyrokratická sieť, ktorá spája vnútroštátne súdne orgány. Jej cieľom je zjednodušovanie a posilňovanie justičnej spolupráce medzi členskými štátmi. V rámci svojho fungovania od roku 2002 sieť EJS (pre občianske a obchodné veci) zlepšuje praktické uplatňovanie a vykonávanie právnych nástrojov EÚ v oblasti občianskych vecí. V tejto súvislosti prispieva k prekonávaniu rozdielov medzi rôznymi justičnými systémami členských štátov a tým k vytváraniu vzájomnej dôvery.

Hlavnými úlohami siete sú priame kontakty a riešenie vecí v rámci národných kontaktných miest, uľahčenie cezhraničného prístupu k spravodlivosti prostredníctvom informácií poskytovaných verejnosti a odborníkom formou prehľadov a iných publikácií dostupných vo všetkých úradných jazykoch Únie na Európskom portáli elektronickej justície, ako aj hodnotenie a výmeny skúseností z uplatňovania osobitných právnych nástrojov Únie v občianskych a obchodných veciach.

Podrobnejšie informácie nájdete na jednotlivých podstránkach:


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 08/11/2019