Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima

EJN (u građanskim i trgovačkim stvarima) olakšava umrežavanje pravosudnih tijela u državama članicama EU-a radi poboljšanja pravosudne suradnje.