Eiropas tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās

ETST (civillietās un komerclietās) veicina tiesu iestāžu sadarbības tīklu izveidi ES dalībvalstīs nolūkā uzlabot tiesu iestāžu sadarbību.