Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

  • Strona główna
  • Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych


EJN (w sprawach cywilnych i handlowych) umożliwia nawiązywanie kontaktów przez organy sądowe w państwach członkowskich w celu udoskonalenia współpracy sądowej.


Europejska Sieć Sądownicza w sprawach cywilnych i handlowych

EJN (w sprawach cywilnych i handlowych) to elastyczna, niezbiurokratyzowana struktura zrzeszająca przedstawicieli krajowych organów sądowych. Jej celem jest uproszczenie i wzmocnienie współpracy sądowej między państwami członkowskimi. Działająca od 2002 r. EJN (w sprawach cywilnych i handlowych) usprawnia praktyczne stosowanie i wdrażanie instrumentów unijnych w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych. W ten sposób przyczynia się do tworzenia powiązań między różnymi systemami wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich, a tym samym do budowania wzajemnego zaufania.

Główne zadania sieci obejmują bezpośrednie kontakty między krajowymi punktami kontaktowymi sieci i rozpatrywanie spraw w ich ramach, ułatwianie transgranicznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości poprzez informowanie społeczeństwa i prawników praktyków za pomocą arkuszy informacyjnych i innych publikacji dostępnych w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” we wszystkich językach Unii. Do zadań sieci należy też ocena i wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania określonych aktów prawa unijnego w sprawach cywilnych i handlowych.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 08/11/2019