Evropské justiční vzdělávání

Obnovit

Přeshraniční spolupráce (v občanských i trestních věcech) ukazuje, že právní akty a mechanismy EU lze účinněji provádět ve prospěch občanů a podniků, pokud:

  • existuje více pochopení a vzájemné důvěry mezi právníky v různých zemích EU,
  • prohloubí se znalost právních předpisů a nástrojů spolupráce EU a
  • právo EU je konsistentněji chápáno (pro zajištění správného uplatňování ve vnitrostátních věcech).

Součástí evropského justičního vzdělávání je vzdělávání právníků ve hmotněprávních a procesních předpisech EU a zlepšování jejich znalostí a informovanosti o vnitrostátních soudních systémech v jiných členských státech. Přednostně jsou vzděláváni soudci a státní zástupci, kteří jsou odpovědní za prosazování práva Evropské unie, ale evropské justiční vzdělávání je rovněž nezbytné pro ostatní právnické profese, jako jsou např. zaměstnanci soudů, právníci, advokáti, exekutoři, notáři a mediátoři. Všichni právníci musí být kompetentní při plnění svého úkolu, kterým je provádět právní rámec EU. Vzájemná důvěra a pochopení jsou rovněž nezbytné pro zajištění bezpečného právního prostředí, které jasně a konzistentně prosazuje práva jednotlivců a společností.


Justiční vzdělávání

Lisabonská smlouva poskytla Evropské unii poprvé Odkaz se otevře v novém okně.právní základ pro jednání ve vzájemné shodě v oblasti evropského justičního vzdělávání jak v trestních, tak v občanských věcech.

Členské státy si však zachovávají v této oblasti stále primární odpovědnost.

Tento oddíl budou proto postupně doplňovat příspěvky členských států, Evropské komise a právnických profesí.

Obsahuje souhrn stávající situace v následujících oblastech:

Rovněž podporuje opakované používání:

  • vzdělávacích materiálů pro právníky, školitele a poskytovatele odborného vzdělávání, které se týkají různých témat v oblasti práva EU a informačních přehledů popisujících osvědčené postupy pro vzdělávání právníků pro školitele a poskytovatele profesní přípravy
  • a osvědčených vzdělávacích postupů.

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace: 12/11/2015