Evropsko izobraževanje v pravosodju

Obnovi

Usposabljanje delavcev v pravni stroki na področju materialne in procesne zakonodaje EU je pomembno za spodbujanje učinkovitega čezmejnega sodelovanja.


Izobraževanje v pravosodju

Z Lizbonsko pogodbo je Evropska unija prvič dobila Povezava se odpre v novem oknupravno podlago za usklajeno delovanje glede evropskega usposabljanja v pravosodju na področju kazenskega in civilnega prava.

Vendar pa države članice ohranijo primarno odgovornost na tem področju.

Ta razdelek bo torej postopoma dopolnjen s prispevki držav članic, Evropske komisije in delavcev v pravni stroki.

Vsebuje pregled trenutnega stanja glede:

Poleg tega spodbuja ponovno uporabo:

  • gradiv za usposabljanje delavcev v pravni stroki, učiteljev in izvajalcev usposabljanja na različnih področjih prava EU ter informativnih listov o dobrih praksah za usposabljanje delavcev v pravni stroki za učitelje in izvajalce usposabljanja
  • ter dobrih praks usposabljanja.

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.

Zadnja posodobitev: 07/10/2020