Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

  • Начало
  • Европейско съдебно обучение

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Европейско съдебно обучение


Обучението на практикуващи юристи по материално и процесуално право на ЕС е от значение за насърчаването на ефективно трансгранично сътрудничество.


Съдебно обучение

Договорът от Лисабон за първи път дава на Европейския съюз Връзката отваря нов прозорецправно основание за съгласувани действия по отношение на европейското съдебно обучение както в рамките на гражданското, така и в рамките на наказателното право.

Въпреки това държавите членки продължават да носят основната отговорност в тази област.

Поради това този раздел ще се допълва постепенно с приноса на държавите членки, Европейската комисия и юридическите професии.

Това е преглед на настоящата ситуация по отношение на:

В този раздел също така се насърчава повторната употреба на:

  • материалите за обучение за практикуващите юристи, обучителите и структурите, предоставящи обучение, по различни теми от правото на ЕС и информационните листове относно най-добрите практики за обучение на практикуващите юристи, обучителите и структурите, предоставящи обучение
  • и най-добрите практики на обучение.

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 07/10/2020