Sti

  • Startside
  • Europæisk uddannelse af retsvæsenets aktører

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europæisk uddannelse af retsvæsenets aktører


Grænseoverskridende samarbejde (om både civil- og straffesager) har vist, at de europæiske retsakter og -mekanismer kan gennemføres mere effektivt til fordel for borgere og erhvervsliv, hvis der var større:

  • forståelse og gensidig tillid mellem jurister i forskellige EU-lande
  • viden om EU-lovgivning og -samarbejdsinstrumenter og
  • samme forståelse af EU-lovgivning (for at sikre korrekt anvendelse i sager i medlemsstaterne).

EU-uddannelse af personale i retsvæsenet omfatter uddannelse af jurister i materiel og processuel EU-ret og forbedring af deres viden om og kendskab til de andre medlemsstaters retssystemer. Dommere og anklagere med ansvar for håndhævelse og overholdelse af EU-retten har førsteprioritet, men uddannelse i EU-ret er også vigtigt for andre aktører i retsvæsenet, såsom medarbejdere ved retsinstanserne, advokater, fogeder, notarer og retsmæglere. Alle aktører i retsvæsenet skal være kompetente, når de gennemfører EU's retsakter. Gensidig tillid og forståelse er også vigtigt for at skabe et sikkert retligt miljø, der beskytter borgernes og virksomhedernes rettigheder på en klar, konsekvent måde.


Juridisk uddannelse

Med Lissabontraktaten har EU for første gang fået Link åbner i nyt vindueet retsgrundlag for en koordineret indsats vedrørende EU-uddannelse af personale i retsvæsenet inden for både civil- og strafferet.

Dette område er dog primært medlemsstaternes ansvar.

Denne del vil derfor gradvist blive suppleret med bidrag fra medlemsstaterne, Europa-Kommissionen og de juridiske erhverv.

Her kan man få et overblik over den aktuelle situation på følgende områder:

Ligeledes fremmes genbrug af:

  • uddannelsesmateriale til jurister, undervisere og uddannelsesudbydere om forskellige emner i EU-lovgivningen samt faktablade om god praksis for undervisning af jurister, rettet mod undervisere og undervisningsudbydere
  • and god undervisningspraksis.

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 12/11/2015