Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

  • Startside
  • Europæisk uddannelse af retsvæsenets aktører

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europæisk uddannelse af retsvæsenets aktører


Uddannelse af retsvæsenets aktører i materiel og processuel EU-ret er vigtigt for at kunne fremme et effektivt grænseoverskridende samarbejde.


Juridisk uddannelse

Med Lissabontraktaten har EU for første gang fået Link åbner i nyt vindueet retsgrundlag for en koordineret indsats vedrørende EU-uddannelse af personale i retsvæsenet inden for både civil- og strafferet.

Dette område er dog primært medlemsstaternes ansvar.

Denne del vil derfor gradvist blive suppleret med bidrag fra medlemsstaterne, Europa-Kommissionen og de juridiske erhverv.

Her kan man få et overblik over den aktuelle situation på følgende områder:

Ligeledes fremmes genbrug af:

  • uddannelsesmateriale til jurister, undervisere og uddannelsesudbydere om forskellige emner i EU-lovgivningen samt faktablade om god praksis for undervisning af jurister, rettet mod undervisere og undervisningsudbydere
  • and god undervisningspraksis.

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Sidste opdatering: 07/10/2020