Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

  • Startside
  • Europæisk uddannelse af retsvæsenets aktører

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europæisk uddannelse af retsvæsenets aktører


Uddannelse af retsvæsenets aktører i materiel og processuel EU-ret er vigtigt for at kunne fremme et effektivt grænseoverskridende samarbejde.


Juridisk uddannelse

Med Lissabontraktaten har EU for første gang fået Link åbner i nyt vindueet retsgrundlag for en koordineret indsats vedrørende EU-uddannelse af personale i retsvæsenet inden for både civil- og strafferet.

Dette område er dog primært medlemsstaternes ansvar.

Denne del vil derfor gradvist blive suppleret med bidrag fra medlemsstaterne, Europa-Kommissionen og de juridiske erhverv.

Her kan man få et overblik over den aktuelle situation på følgende områder:

Ligeledes fremmes genbrug af:

  • uddannelsesmateriale til jurister, undervisere og uddannelsesudbydere om forskellige emner i EU-lovgivningen samt faktablade om god praksis for undervisning af jurister, rettet mod undervisere og undervisningsudbydere
  • and god undervisningspraksis.

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 07/10/2020