Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση


Η κατάρτιση των ασκούντων νομικά επαγγέλματα στο ουσιαστικά και δικονομικό δίκαιο της ΕΕ είναι σημαντική για την προαγωγή της αποτελεσματικής διασυνοριακής συνεργασίας.


Δικαστική κατάρτιση

Η συνθήκη της Λισαβόνας παρείχε για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομια νομική βάση για ανάληψη συντονισμένης δράσης όσον αφορά την ευρωπαϊκή κατάρτιση δικαστικών τόσο στο ποινικό όσο και στο αστικό δίκαιο.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη παραμένουν πρωτίστως αρμόδια σε αυτόν τον τομέα.

Ως εκ τούτου, η παρούσα ενότητα θα συμπληρώνεται προοδευτικά με τη συμβολή των κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των νομικών επαγγελμάτων.

Στην παρούσα ενότητα καταγράφεται η ισχύουσα κατάσταση όσον αφορά:

Προωθείται επίσης η περαιτέρω χρήση:

  • εκπαιδευτικού υλικού για επαγγελματίες του νομικού κλάδου, εκπαιδευτές και παρόχους υπηρεσιών κατάρτισης σε διάφορα θέματα ενωσιακού δικαίου και ενημερωτικά δελτία σχετικά με τις ορθές πρακτικές κατάρτισης των επαγγελματιών του νομικού κλάδου για εκπαιδευτές και παρόχους υπηρεσιών κατάρτισης.
  • και των ορθών πρακτικών κατάρτισης.

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/10/2020